Lepingu hinnas sisaldub

Korteri ja elamu valmidus vastavalt projektile ja siseviimistlustabelile.

Korteri juurde kuuluv üks parklakoht (hetkel veel lahtine, kas müüakse eraldi tasu eest)

Korteri juurde kuuluv üks keldrikorrusel asuv panipaik.

Tasu tehnovõrkude (elektri-, vee-, kütte- ja kanalisatsioonitrasside) rajamise ning nendega liitumise eest.

Andmeside, telefoniside, kaabeltelevisiooni- ja digivõrguga liitumise valmidus.

Lepingu hinnas ei sisaldu

Müügilepingu sõlmimisega seotud notaritasud ja riigilõiv (kõik ostu-müügitehinguga seotud notaritasud ja riigilõivud tasub ostja).

Liitumistasu telefoniside, andmeside ja kaabeltelevisioonivõrguga liitumiseks.

Teekond Teie uue koduni toimub kolmes etapis

1. Broneerimine

Müügihindade olemasolul suuline tasuta broneering kehtib 14 päeva.

2. Võlaõiguslik leping

Pärast korteriomandite loomist tuleb sõlmida notaris 10 tööpäeva jooksul võlaõiguslik ostu-müügileping.

Võlaõigusliku lepinguga tasub ostja vähemalt 15% ostuhinnast.

3. Asjaõiguslik leping

Asjaõigusliku lepinguga tasub Ostja ülejäänud summa ostuhinnast.

Pärast asjaõigusliku lepingu sõlmimist toimub korteri üleandmine.

 

Soovime õnne ja elurõõmu uues kodus!

Oleme Teile abiks olemasoleva kinnisvara müümisel uue kodu ostu finantseerimiseks!